Autismus Spektrum Störung

Autismus ist eine komplexe und vielgestaltige neurologische Entwicklungsstörung. Häufig bezeichnet man Autismus bzw. Autismus-Spektrum-Störungen auch als Störungen der Informations- und Wahrnehmungsverarbeitung, die sich auf die Entwicklung der sozialen Interaktion, der Kommunikation und des Verhaltensrepertoires auswirken. 1943 beschrieb erstmals der Kinderarzt Leo Kanner den Autismus.

Das Spektrum ist sehr groß, generell wird aber in folgende Bereiche unterteilt:

Frühkindlicher Autismus

Die Merkmale des frühkindlichen Autismus zeigen sich bereits vor dem 3. Lebensjahr und in drei Bereichen besonders deutlich:

 • im sozialen Umgang mit Mitmenschen,
 • in der Kommunikation
 • in sich wiederholenden und stereotypen Verhaltensweisen.

50% der Kinder entwickeln keine aktive Sprache, sie entwickeln ihre „eigene“ Sprache. Sie neigen zu Echolalie oder Pronomenumkehr. Wenn sie Bedürfnisse haben ziehen sie ihren Kommunikationspartner mit.

Sie haben kaum oder wenig sozialen Blickkontakt, stark reduziertes Imitationsverhalten, Schwierigkeiten in der gemeinsamen Aufmerksamkeit, scheinbar kein Interesse an sozialen Kontakten, kein oder wenig soziales Lächeln, kein Verständnis für soziale Regeln, fehlendes Interesse und stereotyper Gebrauch von Spielmaterial.

Beharren auf routinehafte Abläufe, selbst- und fremdenverletzendes Verhalten stereotype Bewegungen, Fixierung auf Gegenstände, zwanghaftes Verhalten sowie spezielle Sammelleidenschaften gehören zu den wesentlichsten Merkmalen.

Atypischer Autismus

Der Unterschied zum frühkindlichen Autismus liegt darin das er nicht alle 3 Kriterien des frühkindlichen Autismus erfüllt und meistens NACH dem 3. Lebensjahr auffällt.

Asperger Syndrom

Der österreichische Kinderarzt Dr. Hans Asperger beschrieb 1944 erstmalig dieses Bild bei Kindern . Er war fasziniert von einer Gruppe Kindern, die durch ein charakteristisches Nebeneinander von sehr guten kognitiven Fähigkeiten einerseits und tiefgreifenden Schwierigkeiten in der sozialen Kommunikation andererseits auffielen.Diese Kinder haben eine normale bis hohe Intelligenz, auch teilweise eine Hochbegabung. Bei der hohen Intelligenz spricht man auch von einem „High Functional Autism“. Auch können Inselbegabungen auftreten, sogenannte „Savants“.

 • Ungewöhnliche, undifferenzierte Sprechweise, monologisieren
 • Wortspiele und Wortverdrehungen
 • Problem im Verstehen sozialer Sprache und Kommunikation und abstrakter sprachlicher Konzepte
 • Schwach ausgeprägter sozialer Blickkontakt
 • Auffälligkeiten in Mimik & Gestik, wenig soziales Lächeln, sozial ungeschicktes Verhalten
 • Schwierigkeiten Wünsche, Absichten und Gedanken anderer zu erfassen, unangemessene Reaktion auf Gefühle anderer
 • Kein So-Tun-als-ob-Spiel, wenig soziale Spiele
 • Schwierigkeiten Freundschaften zu entwickeln und zu halten, fordern ungeteilte Aufmerksamkeit
 • Schwierigkeiten im Umgang mit Regeln und Grenzen
 • Wenige Interessen mit Gleichaltrigen
 • Beträchtliche Kenntnisse auf bestimmten Gebieten, merkwürdige Angewohnheiten
 • Bestehen auf Rituale und wiederkehrende Abläufe

Welche Verhaltensauffälligkeiten auch bestehen, mit einer frühen, speziellen und intensiven Förderung können viele unangemessene Verhalten eingestellt und durch alternative, angemessene Verhalten ersetzt werden.

Quelle

Bundesverband Autismus Deutschland e.V

                                   

Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm, karmaşık ve çok kapsamlı bir nöro-gelişimsel oluşumdur. Otizmli bireyin beyni farklı çalışıyor denilebilir. Otizm veya otizm spektrumu genellikle sosyal etkileşim, iletişim ve davranış repertuarının gelişimini etkileyen bilgi ve algı işleme farklılığı ve bozukluğu  olarak da adlandırılabilir. Otizmli birey kendisini ve dış dünyayı çok farklı algılıyor, çünkü nörolojik bir filtre imkânları yoktur. Tüm bilgiler, kokular, sesler ve görseller aynı anda ve olduğu gibi algılanıyor. Bu olağan dışı durum zaman zaman strese ve korkuya yol açabiliyor. 1943’te çocuk doktoru Leo Kanner otizmi ilk kez tanımlayan kişidir.

Otizm Spektrumu çok geniş olmak ile birlikte genelinde aşağıdaki ana sınıflara ayrılır.

 

Erken Çocukluk Otizmi

Erken Çocukluk Otizmin belirtileri 3 yaş öncesi kendini gösterir. Bunlar özellikle 3 alanda,

• Diğer insanlarla sosyal etkileşimde,

• İletişimde

• Tekrarlayan ve kalıpsallaşmış davranışlarda daha belirgin olur.

Çocukların % 50’si aktif bir dil geliştirmiyor, konuşmuyor, „kendi“ dilini geliştiriyorlar. Ekolali, yani duyduğunu tekrarlama veya kelimeleri tersine çevirmeye eğilimlidirler. Her hangi bir ihtiyaçları olduğunda iletişim içinde oldukları kişileri çekerek kendilerini ifade ederler.

Göz teması çok az veya hiç yoktur. Taklit davranış eğilimleri büyük ölçüde azdır. Karşılıklı ilgi göstermekte zorlukları vardır, sanki arkadaşlık kurmaya ilgi duymuyorlar gibi görünürler. Gülümsemeleri az veya hiç yoktur, sosyal kuralları anlamakta güçlük çekebilirler, çoğunlukla oyuncakları hep ayni şekilde oynarlar veya o oyuncağı farklı kullanılırlar.

Günlük rutinleri çok severler ve ısrar ederler çünkü bu onlara güven verir. Kendine zarar verme davranışı ve başkalarına zarar veren davranışlarda bulunabilirler çünkü algıları her alanda çok açıktır. Bunların yani sıra temel özelliklerin içinde tekrar eden hareketler, nesnelere saplantılı olma, zorunlu davranışlar ve özel toplama ve biriktirme tutkuları vardır.

 

A-Tipik Otizm

Erken çocukluk otizm ile tek farkı, tüm 3 kriterlerin aynı anda olmaması ve çoğunlukla belirtilerin 3 yaş sonrası fark edilmesidir.

 

Asperger Sendromu

Avusturyalı çocuk doktoru Dr. Hans Asperger ilk kez 1944’te bu çocukları fark etti. Bir yandan çok iyi bilişsel yetenekleri olmasına rağmen sosyal iletişimde derin zorluklar yaşıyorlardı. Bu çocuklar normal veya yüksek zekaya  sahipler ve bazıları üstün zekâlıdır. Üstün zeka söz konusu olduğunda, „high functional“ otizmden  söz edilir. Bazılarında „Savant“ yeteneği vardır, yani bir konuda çok üstün bir yeteneğe sahiptirler. Genelinde bu üstün yetenekler bir konuda veya bir alanda olur. Böyle olmasına rağmen sosyal iletişimde, çevresi ile interaktif olmakta, arkadaşlık kurmakta çok zorlanır.

Diğer belirgin özellikleri:

 • Alışılmadık. farklı, monoton bir konuşma tarzı
 • Kelime oyunları ve kelime çarpıklıkları
 • Sosyal dili anlamakta zorlanır, mecazi ve eş anlamlı kelimeleri ayırt edemez
 • Göz  teması çok az gelişmiştir
 • Yüz ifadeleri ve mimikleri dikkat çeker, sosyal gülümseme yeteneği pek gelişmemiştir çünkü insanların yüz ifadesini zor çözebilir. Sosyal ortamlarda nasıl davranıldığını pek bilmez
 • Başkalarının duygularını anlayamaz ve dolayısıyla uygun olmayan davranışlarda bulunabilir
 • Rol yapma“ oyunları oynamaz, sosyal oyunları çok azdır
 • Arkadaşlık kurmakta ve onları devam etmekte zorlanır, ilgi ve dikkatin hep onun üstünde olmasını ister
 • Kural ve sınırlar ile zorlanır
 • Kendi yaşıtlarına pek ilgi duymaz
 • Özel ilgisi olan alanlarda ince detayına kadar bilebilir, tuhaf alışkanlıkları vardır
 • Ritüellere ve tekrar eden işleyişlere ısrar ederler

Hangi farklı davranış olursa olsun, sizi ve çocuğunuzu zorlayan bu davranışlar, bireye özel erken ve yoğun bir eğitimle, olumlu ve doğru davranışlara dönüştürülebilir.

ABATHA bu konuda size destek olacak!

Kaynak:

Bundesverband Autismus Deutschland e.V.