Die Tomatis®Methode

Die Tomatis® Methode ist eine natürliche neurosensorische Stimulation. Ihre Hörprogramme verändern Musik und Stimme in Echtzeit so, dass das Gehirn aufmerksam wird und sich motorische, emotionale und kognitive Fähigkeiten entwickeln. Die Tomatis® Methode wurde von dem französischen Arzt und Wissenschaftler Dr. Alfred Tomatis entwickelt und bedient sich modernster Technologie, die von hervorragend ausgebildeten Fachkräften passgenau eingesetzt wird.

Einführung

Lernen und Kommunizieren sind Prozesse, die einfach erscheinen, weil sie für die meisten von uns selbstverständlich sind. Etwa zehn Prozent der Menschen tun sich jedoch sehr schwer damit. Bei ihnen ist die Fähigkeit, Sinneseindrücke richtig zu verarbeiten, beeinträchtigt. Mit anderen Worten – das Zuhören ist gestört.

Bei der Verarbeitung von Informationen spielt das Ohr eine fundamentale Rolle, da es der wichtigste Zugang zu unserem Gehirn ist. Es wählt die Umgebungsgeräusche und den Klang unserer eigenen Stimme aus, wandelt sie in elektrische Reize um und übermittelt sie dem Gehirn, das sie auswertet. Darüber hinaus erfasst das Ohr unsere Bewegungen und spielt somit bei der Koordination, bei Gleichgewicht und Rhythmus eine wichtige Rolle. Es erfüllt also eine vitale Funktion in unserem täglichen Leben, ob wir nun sprechen, diskutieren, Anweisungen befolgen, lesen, lernen, uns etwas merken oder uns einfach nur bewegen.

Wenn die Verständigung zwischen Ohr und Gehirn getrübt ist, beeinträchtigt dies auch unsere Fähigkeit, mit der Umwelt zu kommunizieren. Dadurch verlieren viele Betroffene ihr Selbstvertrauen, was ihre Lern- und Kommunikationsschwierigkeiten noch mehr verstärkt.

Vor mehr als sechzig Jahren entwickelte der französische Arzt Alfred Tomatis ein „Hörerziehungsprogramm“ mit dem Ziel, das Gehirn über das Hören zu stimulieren, und somit auch die Fähigkeit des Zuhörens zu stärken. Es entsteht ein Kreislauf – Musik und Stimme werden auf ganz besondere Weise aufbereitet und dem Gehirn so angeboten, dass die Tomatis® Methode vor allem Kindern  dabei hilft, ihre Hörverarbeitung zu verbessern.

Wie funktioniert das

Die Tomatis® Methode wird mit Hilfe eines einzigen kleinen Geräts angewendet – dem TalksUp®. Es wurde speziell dafür entworfen, Musik und Stimme nach spezifischen Parametern zu bearbeiten. Und es enthält die “Elektronische Klangwippe®”. Mit der Klangwippe ermöglicht es ein besonderes, nicht-invasives Vorgehen: Klangkontraste mit plötzlichen Wechseln von tiefen zu hohen Frequenzen werden hörbar. Dieses Hin und Her zwischen niedrigen und hohen Frequenzen fordert das Ohr heraus, es muss sich anpassen und stimuliert so das Gehirn.

Als Arzt und Wissenschaftler widmete Dr. Alfred Tomatis sein ganzes Leben der Optimierung seiner Methode, um Menschen mit Kommunikations-, Aufmerksamkeits- und Lernproblemen wirksam zu helfen. Er arbeitete ständig an der Verbesserung seiner Technik, indem er die Geräte mit neuen Funktionen ausstattete und nach und nach die Messwerte seiner Anwendungsprotokolle änderte.
Mit Patenten, Lizenzverträgen zu Markenzeichen und einer Spezialausbildung erreichte er den Schutz seiner Technik, um ihre Echtheit und Wirksamkeit zu garantieren.

Tomatis® Metodu

Tomatis® Metodu, doğal bir nörosensöriyel uyarım yaklaşımıdır. Metot kapsamında uygulanan dinleme programları, beynin sürekli dikkat kesilmesini ve bunun sonucunda motor, duygusal, bilişsel becerilerin gelişmesini sağlamak üzere, dinlenmekte olan müzik ve sesi gerçek zamanlı değişikliklere tabi tutar. Fransız doktor ve araştırmacı Alfred Tomatis tarafından geliştirilmiş olan Tomatis® Metodu, ileri teknolojilere ve Metodun kullanımında uzmanlaşmış, eğitimli Uygulayıcıların ortaya koyduğu yetkinliğe dayanmaktadır.

Ön bilgi

Öğrenme ve iletişim, çoğumuzda doğal olarak işleyen, bu nedenle çok basit olduğu düşünülen süreçlerdir. Ancak, her on kişiden birinin, bu süreçleri işletmek adına her gün ciddi bir savaş vermek zorunda kaldığı bilinmeli. Belli durumlarda, işitsel bilgi doğru şekilde işlemlenememekte ve dinleme bozuklukları baş göstermektedir.

Kulak, beynimize açılan ana kapı olarak, bilginin işlemlenmesinde temel rol oynar. Etrafımızda meydana gelen sesleri ve ayrıca kendi sesimizi toplayıp, elektriksel uyarımlara dönüştürür ve analiz edilmek üzere beyne iletir. Daha şaşırtıcı olan şey, kulağın aynı zamanda bedensel hareketlerimizi de fark etmesi ve koordinasyon, denge, ritim süreçlerinde büyük rol üstlenmesidir. Bu bakımdan, gerek konuşma, tartışma, talimatları öğrenme, okuma, öğrenme ve ezberleme işlemlerinin yerine getirilmesinde, gerekse en basit bedensel hareketlerin yapılmasında, yani tüm gündelik yaşamımızda hayati bir işleve sahiptir.

Kulak ile beyin arasındaki iletişimde bulanıklıklar baş gösterdiğinde, dış dünya ile etkileşim kurma becerimiz zarar görür. Bunun sonucunda sıklıkla özgüven kaybı ortaya çıkar ve bu da iletişim ve öğrenme güçlüklerini daha şiddetli hale getirir.

Fransız doktor Alfred Tomatis, yaklaşık elli yıl önce, dinleme yetisinin iyileştirilmesini sağlamak üzere, beynin işitme sistemi üzerinden uyarılmasını hedefleyen bir eğitim programı geliştirdi. Kulağa, çok özel bir biçimde işlenerek düzenlenmiş müzik ve insan sesi ileten Tomatis® Metodu, gerek çocuklar gerekse yetişkinlerde dinleme kalitesinin yükseltilmesine yardımcı olmakta.

Bir alternatif eğitim programı şeklinde tanımlanan Tomatis® Metodu, tıbbi ve geleneksel terapötik uygulamaları tamamlayıcı bir yaklaşım olarak, beynin etkili ve doğal bir biçimde uyarılmasını sağlar.

Nasıl uygulanır

Tomatis® Metodunun uygulanmasında, TalksUp® adı verilen, danışana belli teknik parametreler uyarınca işlenmiş müzik ve ses dinleten, taşınabilir bir elektronik aygıt kullanılmaktadır. TalksUp® aygıtının pek çok özelliği arasında yer alan “elektronik Geçitleme®” işlevi, alçak ses frekansları ile yüksek ses frekansları arasında ani geçişler yaparak ses zıtlıklarının oluşturulmasını sağlayan, benzersiz bir noninvaziv prosedürdür. Kulak, alçak ve yüksek frekanslar arasındaki bu iki yönlü geçişlere uyum sağlamak için ciddi bir çaba sergiler ve beyinde bir uyarım etkisi meydana gelir.

İletişim, dikkat ve öğrenme sorunlarından mustarip çoçuklarımıza ve yetişkinlere etkin yardım götürmeyi amaçlayan Alfred Tomatis, bir hekim ve araştırmacı olarak tüm yaşamını, geliştirdiği Metodun mükemmelleştirilmesine adadı. Aygıtlarına pek çok özellik ekleyerek, uyguladığı tekniği durmaksızın daha ileriye taşıyan Alfred Tomatis, aynı zamanda uygulama ile elde edilen sonuçların ölçümünü de sürekli geliştirdi.
Tekniğinin doğru uygulanışı ve etkinliğine ilişkin olası tehlikelerden kaçınmak için, patentler, ticari marka lisans sözleşmeleri ve özel eğitimler yoluyla gerekli korumayı sağladı.

Quelle/Kaynak:

TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. 

Video zur Tomatis Methode:

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden