Ismail Yetisir

„Menschen denken nur dann ernsthaft über Veränderungen nach, wenn sie sich so akzeptiert fühlen, wie sie sind.“ - Carl Rogers

Hallo, mein Name ist Ismail.

Ich bin Psychotherapeut für Jugendliche, Erwachsene und Paare. Auf dem kurvenreichen Weg unterstütze ich durch eine individuell abgestimmte psychologische Beratung und Therapie mit sprachlich-kommunikativen Fokus. Dabei habe ich die Erfahrung gemacht, dass das Band, das ich mit meinen Klienten knüpfe, Verbundenheit schafft und insbesondere meine warmherzigen, neugierigen und ermutigenden Ansätze Positivität und ein milderes Klima im Therapieprozess erzeugen.

Carl Rogers, einer der einflussreichsten Persönlichkeiten der Psychologie, sieht die Stärke des Therapeuten in der Fähigkeit zur Empathie, die auf einer bedingungslosen Akzeptanz beruht und Begegnungen in einer Haltung ständiger Harmonie fördert. Ich bin der Überzeugung, dass nicht nur meine Fachkenntnisse, sondern auch genau diese Herangehensweise meine Klienten dazu befähigt, selbst Verantwortung für ihre Mitarbeit zu übernehmen, die notwendig ist, um ihre Herausforderungen zu überwinden und ihre Ziele zu erreichen.

Jeder Mensch ist einzigartig. Die Bindung und Zusammenarbeit während des Therapieprozesses ermöglicht es mir, mitzuverfolgen, wie positive Gefühle entstehen. Ich unterstütze meine Klienten darin, ihre eigenen Kräfte nutzen zu können, um so ein besseres Selbstwertgefühl und Vertrauen in sich selbst zu bekommen.

 

„İnsanlar, ancak tam olarak oldukları gibi kabul edildiklerini hissettiklerinde, değişimi ciddi olarak düşünürler.“ - Carl Rogers

Ben İsmail, yetişkin, ergen ve çiftlerle psikolojik danışmanlık ve psikoterapiler yapıyorum. Danışan merkezli psikolojik danışmanlık ve bilişsel-davranışçı ağırlıkta bir yaklaşımla terapi hizmeti sunduğum bu kıvrımlı yolculukta “danışanlarla aramızda kurduğumuz bağın” işbirliği getirdiğine, özellikle sıcak kanlı, meraklı ve cesaretlendirici yönlerimin danışanlar üstünde olumlu hisler ve terapi sürecinde daha ılımlı bir iklim ürettiğine tanıklık ettim. Aramızda kurulan bağın terapisti nasıl ve terapiyi nerede kullanacaklarına izin verdiğine gün geçtikçe inandım. Psikoloji’nin en etkili figürlerinden Carl Ransom Rogers, terapist danışan ilişkisini kuvvetlendiren malzemeleri terapistin empati kurma becerisi, danışanı koşulsuz kabulü ve sürekli uyum sergileyen bir tavırla karşılamak olarak sayar. Danışanların terapi sayesinde değişim yakalamaları için sadece uzmanlık alanında verilen yoğun gayretin değil; bunun beraber yukarıda geçen malzemelerin ikna edici olduklarına inanmaktayım. Bu sayede danışanlar hedeflerini başarmak için gerekli çalışma sorumluluğu alır ve problemlerinin üstesinden gelmek için işbirliği yapar.

Psikolojik yardıma gelen her danışanın sorunu kendine özgü olsa da ortak problemin çoğunlukla hissedilen acı ve kendine uğratılan zarar olduğunu belirtebilirim. Terapi sürecinde danışanlarla kurulan bağ ve işbirliği sayesinde hedefleri ve hedefi başarmak için yapılacak pratiklerde görüş birliği içerisinde olduğumu ve en önemlisi olumlu duyguların açığa çıktığını görmekteyim. Danışanlarımın işlevlerini artırmak, onların öz kaynaklarından yararlanabilmelerini harekete geçirmek için zihinsel baş etme becerileri geliştirmekle sınırlı kalmayıp, duygusal farkındalığı da artırmayı en az iç-görü kazandırmak kadar etkili buluyorum.